Hot news and lots of Haitian love!

Mar 10, 2017

Deklarasyon René Préval ki te fè peyi d'Haiti tranble avan li mouri

President René Préval est mort

Eske ou gen yon bagay ki make'w de Président René Préval? Pataje li ak nou nan bwat komantè anba paj sa a.

Men kèk deklarasyon chokan Président René Garcia Préval te fè padan li te dirijan peyi d'Haiti nan 2 manda li yo.

René Préval te fè pèp la anpil promès nan kanpay li pou'l te vin prezidan. Men lè premye manda li te prèske fini, 85% nan tout sa li te promèt pèp la pat ko janm ateri.

Mizè pèp la te di anpil, manje te chè, lapli pat janm tonbe, peyi a te cho kou vè lanp, tout bagay te tèt anba, epi tansyon politik la menm ak grangou tap pete boul grenn anpil malere.

Président René Garcia Préval nan diskisyon ak jounalis sou kisa li ta dwe fè pou soulaje doulè pèp la deklare:

"Naje pou'w soti."
Pawòl sa a te fè gwo bouyay nan peyi d'Haiti tankou aletranje paske pa gen pèsònn ki te vle kwè yon koze konsa te ka soti nan bouch prezidan an.

President René Garcia Préval décédé

Nan fen dezyèm manda Préval, Gwoudougwoudou pase li krabinen Port-Au-Prince epi tiye plis pase 300.000 moun.

CNN Sanjay Gupta, nan yon ti enterview mande Président René Garcia Préval nan aéroport Toussaint Louverture, "kisa wap regle isit la?

Président René Préval reponn:

"My Palace Collapsed."
Imedyatman Internet la te pran dife paske pesònn pat ka kwè se repons sa a Président René Préval ta pral bay.

Men video a:Antouka, kondoleyans special ak fanmi prezidan an, senpatizan li yo, ak tout peyi a. Nou pèdi yon lidè special. Ann swete li bon vwayaj pou leternité.

Eske ou gen yon bagay ki make'w de Président René Préval? Pataje li ak nou nan bwat komantè anba paj sa a. Mèsi!

Pa bliye pataje atik sa a sou Fas la...

JOIN OUR FB COMMUNITY

GET FREE EMAIL UPDATES

Trending Posts

Blog Archive

About Us

Haiti News Haiti is your home for hot Haitian news and lots of Haitian love.

Discover everything that is happening in the community right now.

Note: We do not associate with or claim to represent the products and services we may suggest on Haiti News Haiti.

Contact Us

Name

Email *

Message *

Popular Posts

AMAZON DISCLOSURE

Kim's Baby Guide is a participant in the Amazon Service LLC Associate Program.

This is an affiliate advertising program designed to provide a mean for sites to earn advertising fees by linking to products on the Amazon.com website including its subsidiaries.

We truly appreciate your support. Thank you!

Top Categories